معرفی اعضا

معین لطیفی:مدیریت و موسس
امین کوشش:برنامه های تمرینی و مکمل های ورزشی
مهدی عرفانی:حرکات اصلاحی و توانبخشی
عاطفه زنگی ابادی: استعدادیابی و تست های ورزشی و سلامت
فرنوش ابراهیمی و یاسمن حمزه : حرکات اصلاحی و توانبخشی
فاطمه بنی اسدی و عاطفه عسکریان : مربی لاغری و تناسب اندام